Executieve Functies                                                                                                                                       

Executieve Functies zijn die vaardigheden die ons gedrag sturen. De executieve vaardigheden vragen gerichte aandacht, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.
Executieve Functies worden ook wel omschreven als Zelfsturing. Ons gedrag sturen is een mooie vaardigheid die we dagelijks gebruiken, bewust en onbewust.
In de praktijk horen we ook over zwakke en sterke Executieve Functies. Maar over welke Executieve Functies hebben we het eigenlijk.

Executieve vaardigheden kunnen we onderverdelen in groepen, namelijk 'gedragsvaardigheden' en 'denkvaardigheden'.


Gedragsvaardigheden bij Executieve Functies zijn:

 • Emotieregulatie: Het vermogen om emoties te reguleren om doelen te bereiken, taken af te maken, gedrag aan te passen en weerstand te bieden aan impulsen.
 • Reactie-inhibitie: Het vermogen om na te denken voordat je iets doet.
 • Volgehouden aandacht: Het vermogen om de aandacht erbij te houden, ondanks afleidingen, vermoeidheid of verveling.
 • Taakinitiatie: Het vermogen om zonder dralen met schoolwerk, taak of opdracht te beginnen, op tijd, op efficiente wijze.
 • Doelgericht-doorzettingsvermogen: Het vermogen om een doel te formuleren, dat te realiseren binnen een vastgestelde tijd zonder afgeleid te worden.
 • Flexibiliteit: Het vermogen om je plannen aan te passen bij nieuwe situaties en/of veranderingen.

Denkvaardigheden bij Executieve Functies zijn:

 • Plannen: Het vermogen om een plan te bedenken om een doel te bereiken of een taak/opdracht te voltooien. Hierbij moet je ook in staat zijn beslissingen te nemen over wat belangrijk is en wat niet belangrijk is.
 • Organiseren: Het vermogen om schoolzaken en materialen op orde te hebben en volgens een systeem eigen te maken.
 • Werkgeheugen: Het vermogen om informatie in het geheugen vast te houden tijdens de uitvoering van complexe taken, gebruik makend van een efficiente leerstrategie.
 • Timemanagement: Het vermogen om in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je die kunt indelen en hoe je je aan tijdslimieten en deadlines kunt houden.
 • Metacognitie: Het vermogen om een stapje terug te doen om je eigen handelen en de situatie te overzien, om te bekijken hoe je uitdaging hebt aangepakt; zelfmonitoring en zelfevaluatie.


Op welke leeftijd komen executieve functies tot ontwikkeling?

Executieve functies worden gevormd en ontwikkelen zich door zowel fysieke veranderingen in de hersenen als door levenservaringen. Deze worden door kinderen opgedaan in relatie met anderen, in de groep en in de wereld (maatschappij). Er zijn basis executieve functies te benoemen, te weten: respons-inhibitie en werkgeheugen. Deze twee basisvaardigheden maken het mogelijk dat de meer complexe executieve functies zoals onder andere taakinitiatie zich ontwikkelen. De twee basisvaardigheden zijn al bij kinderen tussen de 6 tot 12 maanden geobserveerd. Ook emotie-regulatie en volgehouden aandacht worden in deze ontwikkelingsleeftijd bij jonge kinderen gesignaleerd. Dawson en Guare geven aan dat de eerste signalen die betrekking hebben op de vaardigheid van planning al te zien zijn als een jong kind een manier vindt om een gewenst object te pakken te krijgen. De vaardigheid die zichtbaar wordt tussen de 12 en 24 maanden is die van flexibiliteit. Taakinitiatie en organisatie, maar ook de andere overgebleven vaardigheden ontwikkelen zich volgens Dawson en Guare pas tussen de voorschoolse en vroegschoolse periode (voor groep 3). Maar ook in de puberteit blijken executieve functies zich door te ontwikkelen. Dit heeft te maken met het verder ontwikkelen van de prefrontale cortex. Hier vindt het sturen van het gedrag plaats.
Het uitontwikkelen van de prefrontale cortex en alle vaardigheden die van daaruit worden aangestuurd loopt door tot ongeveer het 25ste levensjaar.
Maar ook na het 25ste jaar blijven executieve Functies trainbaar en kunnen op elke leeftijd worden verbeterd. Het oefenen van de executieve functies blijft een essentieel onderdeel om te blijven spreken van sterke Executieve Functies.